هنر جوانان

هنر های ایران زمین از هنر اول گرفته تا هنر هفتم و هشتم و...

شیطان و سریال یوسف
ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: قرآن ،تلویزیون ،سریال یوسف ،مصطفی زمانی

شیطان لزوما آنچنان که در فیلم یوسف دیدیم زشت نیست. بلکه تا ما در این دنیا هستیم، شیطان و شیطانی ها زیبا جلوه می کنند و معصیت ها را زیبا جلوه می دهند. اما فقط در قالب شهوت و غضب و دنیا خواهی و حب دنیا.

وسوسه های شیطان حقیقتا زشت هستند. زیرا برای ما آینده ای زشت رقم می زنند. اما تا در دنیاییم شیطان به ما دوستی دنیا را القا می کند( از مال و خانه و زن و پول و شهوت و مقام گرفته تا تنبلی و سفر های خوشگذارنی و لذت بردن و بی زحمت کسب رفاه کردن و بی فکر نیازمندان بودن و غیره)

آنهایی که سختی و زحمت می طلبد و مخالف نفس و خودخواهی است، چه زیباست و تنبلی و بی سوادی و کور دلی و ظلمات، حقیقتا تیرگی و زشتی اند.

البته باید در کل از زحمات تمامی سریال سازان دینی تشکر کرد. زیرا ...