هنر جوانان

هنر های ایران زمین از هنر اول گرفته تا هنر هفتم و هشتم و...

راه اینجاست
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥   کلمات کلیدی: تلویزیون ،حرف نو ،هنر نو ،امام خمینی(ره)
برنامه ی تلویزیونی راه اینجاست هنری در فرهنگ نشر راه امام خمینی است. آری راه پیش متقیانی چون خمینی است. آری همه برنامه های صدا و سیما یه طرف برنامه راه اینجاست که کلام امام و راه امام خمینی را حیات مجدد برای نشانه گیری درست هدف راهنمایی و بیمه می کند.

مراتب و موقعیت های انسان در مواجهه با حقیقت:


غافل : ندونه و ندونه که نمیدونه  جهل مرکب جهل بسیط آگاهی می داند و نمی داند که می داند می داند و می داند که می داند تامل و تفکر آنکس که نداند که نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر به مقصد برساند ب ن ب بیدارش نمایید بلکه این خفته  ب ب ب حذف خرد از گنبد گردون به .. سقراط: اگر نمی ترسیدم که مردم آتن مرا پس از گفتن این حرف مواخذه نمی کنند  ... می گفتم و روم می شد که بگم و اذعان کنم :"نمی دانم" دیگه ته ته اش بدون وحی و کلام و راه خدا میشه سقراط ندیدین که این همه عالم با علم لدنی به جایی از معرفت الهی دست یافتن که هیچ عقل بشری به تنهایی نمی تونه